top of page

Hva forventes det av deg som trainee?

Stadig flere studenter har et mål om å gjennomføre et såkalt trainee-opphold i løpet av utdanningsløpet sitt. Samtidig er det få studenter som har innsikt i hva disse oppholdene faktisk innebærer, og hva som både forventes og kreves av en. Juridikum har derfor tatt en samtale om trainee-ordningen med advokat og partner Thomas Horn, som har arbeidet i advokatfirmaet Schjødt siden 2001. Han hadde nyttig informasjon om blant annet forventninger fra arbeidsgiver, alminnelig prestasjonsnivå, og hva arbeidsoppgavene til en trainee går ut på.

Hva forventes av deg som trainee?
(Thomas Horn)

Hos advokatfirmaet Schjødt inngår trainee-ordningen som en del av Club Schjødt, som er et eget tilbud for engasjerte studenter. I tillegg til trainee-ordningen kan studentene gjennom Club Schjødt delta på kollokviegrupper, prosedyrekonkurranser, faglunsjer, faglige arrangementer, mentorordning, eller søke på skriveplass.


Horn innleder samtalen med å vise til at trainee-ordningen hos Schjødt er todelt; de skiller mellom ordinær trainee og prosjekt-trainee. Det er også mulig å få til en mellomting av disse.


Det ordinære trainee-oppholdet varer som regel i 4-6 uker, og studenten blir plassert i tilknytning til en konkret avdeling. Det er viktig for Schjødt å tilpasse seg studentenes interesser, og de prøver derfor å plassere studenten i en avdeling som passer vedkommende. Likevel må studenten forvente å få tildelt arbeidsoppgaver fra også andre avdelinger i firmaet. Det fine med denne ordningen er at studenten får et godt innblikk i den tildelte avdelingen, samtidig som studenten får erfare arbeidsoppgaver innenfor andre fagfelt, hevder Horn.


Som prosjekt-trainee prøver firmaet å være på jakt etter mer omfattende og spennende prosjekter som studenten kan bidra til. Som prosjekt-trainee vil man som regel kunne følge en sak fra begynnelse til slutt, og være med på å jobbe dedikert og målrettet med én konkret sak. Dette vil typisk være høyesterettssaker eller andre prinsipielle interessante saker, innenfor fagområder som interesserer studenten. Det er for eksempel studenter som har jobbet i plenumssaler i Høyesterett. Som et annet eksempel forteller Horn om et tilfelle der to av advokatene i Schjødt skulle delta i arbeidet for å avgi høringsuttalelse til utkastet av ny straffeprosesslov, på vegne av Advokatforeningen. Dette var ifølge Horn en kjempejobb, og de valgte derfor å engasjere en student som sekretær for advokatforeningens høringsutvalg for straffeprosess. Studenten fikk da delta på alle møter med høringsutvalget, og fikk blant annet ansvaret for å drive frem høringsuttalene.


Nærmere om oppfølging

Uavhengig av trainee-ordning, får du som trainee i Schjødt tildelt en fullmektig-fadder som skal følge deg opp sosialt og faglig, i tillegg til en partner-fadder som sørger for at du alltid har relevante arbeidsoppgaver å jobbe med. Det er fullmektig-fadderen som utgjør studentens trygghet under trainee-oppholdet, og som skal sørge for at studenten føler seg trygg på sine arbeidsoppgaver. Dessuten vil den konkrete advokat/fullmektig ha ansvar for å kvalitetskontrollere og følge opp arbeidsoppgavene som de tildeler studenten.


Om arbeidsoppgaver og fremgangsmåte

Som trainee arbeider man relativt likt som en advokatfullmektig, men fordi tidsperioden for oppholdet er begrenset, må arbeidsoppgavene begrenses tilsvarende. Dessuten vil det være noe varierende hvilke arbeidsoppgaver den enkelte trainee får, ettersom det blir gitt arbeidsoppgaver ut fra behovene i den aktuelle tidsperioden.


Horn forteller likevel at typiske arbeidsoppgaver kan være å lage utkast til brev, utkast til prosesskrift, delta på forhandlingsmøter, gjennomføre rettskildesøk, eller utrede konkrete rettsspørsmål. I tillegg til dette er det et mål om at studenten skal få minst èn tur i retten i løpet av oppholdet sitt. Som trainee får man naturlig nok ikke lov til å opptre i retten, men studenten kan delta som tilskuer og/eller drive forberedende arbeid. Slikt forberedende arbeid kan blant annet bestå i å skrive utkast til innledningsforedrag eller prosedyre. I forlengelse av dette forteller Horn om tilfeller der studenter har hørt egne argumenter lest opp i Høyesterett, og til og med fått argumentene sine gjengitt i dommen.


Som student uten noen særlig arbeidserfaring, risikerer man å få tildelt arbeidsoppgaver under trainee-oppholdet som man ikke aner hvordan skal håndteres. Horn understreker imidlertid at ingen forventer at en student i trainee-stilling har 20 år arbeidserfaring, og at godt tips derfor vil være å spørre. Særlig det å undersøke forventningen om når arbeidet skal være ferdig, hvilket omfang arbeidet har, og hvilket format det skal ha (notat, utkast til mail, prosesskrift, til internbruk, osv.), vil være en god måte å håndtere fremmede arbeidsoppgaver på.


Horn oppfordrer derfor studentene til å legge vekk forventningen om å kunne løse oppgaver de har null erfaring med, og heller ha en kledelig porsjon med ydmykhet. En tenker kanskje at man må prestere i alle tenkelige situasjoner, men slik er det altså ikke. Det er viktig at fokuset på å prestere ikke overgår fokuset på å tilegne seg ny og spennende kunnskap, som tross alt er selve essensen i trainee-oppholdet.


I Schjødt arbeides det dessuten med mye store saker, noe som medfører at de ansatte jobber mye i team. Selv trives Horn veldig godt med å brainstorme og finne ut av hvordan man skal angripe en sak, i fellesskap. Studenten vil her inngå som en naturlig del av teamet, og få en super mulighet til å bli satt inn i saker og arbeidsoppgaver. Dette samarbeidet, tror Horn at skaper en lav terskel for å spørre om tips og veiledning.


Folk kan tro at vi er vanskelige å snakke med, men det er langt fra sannheten, forteller han.

Når det gjelder hva som forventes og kreves av en student i trainee-stilling, er det altså en del ting Horn ønsker å tydeliggjøre: Vær klar over at ingen forventer at du sitter inne med masse arbeidserfaring. Vær klar over at arbeidsoppgavene er nye for de fleste, og at du mest sannsynlig ikke stiller noe dårligere. Vær klar over at du er her for å trene, og at dette ikke er en form for eksamenssituasjon. Vær klar over at det er hele deg som person som er viktig for arbeidet som trainee. Forsøk å fokusere på innblikket i den juridiske verdenen, og at du skal ha det fint på jobb.


Artikkelen er skrevet og publisert etter godkjenning fra Thomas Horn.831 visninger0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle

댓글


bottom of page