top of page

Juridikum er en juridisk tjeneste som har til mål å tydeliggjøre jusstudenters arbeidsmuligheter, både ved siden av- og etter utdannelse.

 

Gjennom jusstudiet tilegner studenter seg grunnleggende kompetanse innenfor en rekke spennende områder, og de blir møtt med ulike juridiske problemstillinger. For en ferdigutdannet vil store deler av arbeidsoppgavene bestå av nettopp å identifisere og formulere slike problemstillinger. Til tross for dette, er det flere studenter som opplever overgangen fra studiet til arbeidslivet som både skummel og vanskelig.

 

Juridikum tar derfor sikte på å gi jusstudenter et unikt innblikk i arbeidslivet og arbeidsoppgavene i ulike relevante bransjer. Dette gjøres ved å presentere og undersøke ulike arbeidsplasser/arbeidsgivere og arbeidsoppgaver, som kan være av relevans både for studenter på bachelor- og masternivå. Juridikum ønsker å fungere som et bindeledd mellom næringslivet og studentene, og gi svar på ting studentene lurer på.

Skjermbilde 2022-06-28 kl. 11_edited.png
Dommerens bord

Innblikk i ulike relevante bransjer

Ung arkitekt

Fremheve mangfoldet av arbeidsmuligheter

Image by Joel Filipe

Presentasjon av ulike bedrifter og arbeidsplasser

Har du spørsmål om Juridikum eller tips til bransjer og arbeidsplasser som skal undersøkes, er det bare å ta kontakt.

bottom of page