top of page

Hvilke arbeidsoppgaver får man som trainee?

Stadig flere studenter har et mål om å gjennomføre et traineeopphold i løpet av utdanningsløpet sitt. Samtidig er det få studenter som har god innsikt i hva disse oppholdene faktisk innebærer, og hvilke arbeidsoppgaver de risikerer å bli møtt med. Juridikum har derfor tatt en samtale om temaet med Kristian Berg Tomren, som både er advokat og partner i Advokatfirmaet Thallaug. Hovedfokuset for samtalen var arbeidsoppgavene til en trainee, og på hvilken måte disse kan variere- alt ettersom hvilket advokatfirma du arbeider hos.


Arbeidsoppgaver til trainee
(Kristian Berg Tomren. Foto: Kirsti Hovde/Thallaug)

Tomren innleder samtalen med å fortelle generelt om traineeordningen til Thallaug. Hos dem varer oppholdet i 4 uker, og det er én ny trainee hver måned. Som trainee hos Thallaug får man tildelt en fadder, som har til oppgave å sikre at du trives på arbeidsplassen. Blant annet innebærer dette å ta trainee med på hilserunde, passe på at man er med i lunsjen, eller stikke innom traineekontoret for å ta en kopp kaffe og slå av en vennlig prat. I tillegg til dette vil fadderen være den personen studenten kan henvende seg til med spørsmål om trainee-rollen og praktiske eller sosiale ting. Fadderen pleier å være en av de yngre advokatene eller fullmektigene i firmaet. Erfaringsmessig har dette vært veldig populært blant studentene, forteller Tomren.


Om arbeidsoppgavene

En trainee arbeider som utgangspunkt med mye av det samme som en fersk advokatfullmektig gjør. De konkrete arbeidsoppgavene vil naturlig nok variere avhengig av behov, men Tomren nevner likevel rettskildesøk, utredning av enkelte problemstillinger, og undersøkelse av rettstilstanden på ulike rettsområder som typiske oppgaver. I forbindelse med slike oppgaver vil man som trainee skrive notater eller opprette juridiske utdrag for ansvarlig advokat, presiserer Tomren. Som trainee er det dessuten vanlig å få til oppgave å lage utkast til ulike dokumenter; slik som brev, ektepakt, testament, avtaler, prosesskriv, stemninger, eller tilsvar. Det er altså en stor rekkevidde i potensielle arbeidsoppgaver, og arbeidet kan både være ment til intern bruk for advokaten eller sendes ut av kontoret (etter en grundig kvalitetssjekk utført av saksansvarlig advokat)


Utenfor (sitt helt eget) traineekontor vil man dessuten få muligheten til å delta på diverse fagmøter internt på kontoret, avdelingsmøter eller fagseminarer. Dette gir trainee mulighet til å delta mer aktivt i det faglige og sosiale miljøet på jobb, forteller Tomren. I tillegg til dette deltar man gjerne på klientmøter, befaringer, rettsmøter, eller forhandlinger, der hensikten med deltakelsen kan variere. Blant annet kan deltakelsen innebære å observere og notere, med et henblikk om å utrede noe konkret etter møtet. Eller så kan det være motsatt, ved at studenten får til oppgave å forberede noe til møtet. Dette kan for eksempel være å opprette et utkast til testament eller avtale som skal nærmere diskuteres i møtet. I slike tilfeller vil trainee være en mer delaktig part i møtet, påpeker Tomren.


Men også utenfor advokatkontoret hender det at trainee får delta, typisk på ulike markedsaktiviteter. Selv om slik deltakelse ikke utgjør en konkret arbeidsoppgave eller er direkte knyttet til rollen som advokat, vil det likevel gi trainee et innblikk i det å drive et kommersielt advokatkontor. Blant annet vil dette innebære å ha kontakt med studenter, næringslivet, politikere, eller andre advokater. Trainee vil på denne måten få et bredere perspektiv på bransjen- utover å oppleve advokathverdagen på innsiden av advokatkontoret.


Konkret om arbeidsmetoden

For at oppholdet ditt som trainee skal bli best mulig, er det viktig å engasjere seg i oppgavene, stille spørsmål og jobbe tett opp mot oppdragsgiver, forteller Tomren. Det kan være frustrerende om man blir sittende på kontoret sitt og ikke vet hva arbeidsoppgaven sin dreier seg om, for man er der tross alt for å lære. Da er det bedre å stille spørsmål til oppdragsgiveren, og sørge for at problemstillingene og arbeidsoppgavene er forstått.. I tillegg til dette arbeider man som regel under en konkret tidsfrist, og da er det en fordel å bruke mest mulig av arbeidstiden på å løse de tildelte oppgavene. Dersom studenten ikke kjenner rettsområdet eller aldri har hatt den konkrete arbeidsoppgaven før, kan det vært lurt å informere oppdragsgiver om dette, bli enige om at trainee skal bruke litt tid på å sette seg inn i det konkrete rettsområdet, og deretter ta en samtale med mulighet for å stille spørsmål om oppgaven. I forlengelsen av dette påpeker Tomren at det er viktig med god juridisk metode, og å ha tillit til at metoden fungerer.


En annen ting som er viktig å poengtere, er at alt som gjøres av en trainee kontrolleres og kvalitetssikres. Det som trainee har fått i oppgave å se på, delta på, eller opprette, vil alltid bli kvalitetssikret av den enkelte advokat eller fullmektig som ga arbeidsoppgaven. Det er ingenting som sendes ut av kontoret direkte, og det er altså ingen grunn til å bekymre seg over å gjøre feil som får store konsekvenser. I verste fall får man ikke til den arbeidsoppgaven som er blitt gitt, men da gir vi heller en annen oppgave, forteller Tomren.


"En viktig del av læringen er nettopp det å prøve og feile. Du må komme i gang med treningen, som med alt annet"

Variasjon i advokatfirmaene

Men er det virkelig slik at de konkrete arbeidsoppgavene vil variere- alt ettersom hvilket advokatfirma man jobber hos? Selv tror Tomren at svaret er ja, særlig om man sammenlikner større og mindre advokatfirmaer. Trolig vil den største forskjellen være det miljømessige, fortsetter han. Større advokatfirmaer har flere ansatte, og som regel vil det også være flere i trainee-stilling på samme tidspunkt. Da er det mulig at man som student føler at man har flere jevnaldrende personer å lene seg på. Hos Thallaug derimot, som er et noe mindre advokatfirma, er det kun én trainee av gangen, og det vil naturlig nok ikke være like mange på samme alder. Samtidig får man som trainee hos Thallaug fullt fokus, og tildelt alle de morsomme arbeidsoppgavene uten å måtte dele med andre studenter, forteller Tomren.


I tillegg til det miljømessige, er det også forskjell på hvilke rettsområder advokatfirmaene jobber med. Dette vil naturlig nok være med på å påvirke hvilke arbeidsoppgaver du får tildelt som trainee. I flere av de største firmaene blir man blant annet plassert i avdelinger, hvilket resulterer i at man som trainee får mer spesialisert arbeid. Dersom studenten er interessert i å jobbe spesialisert, kan det altså lønne seg å velge et større advokatfirma. Dersom studenten på den annen side ønsker å jobbe bredt, og heller vil få en smakebit på flere forskjellige rettsområder, kan det være lurt å være trainee i et noe mindre firma, forteller Tomren.


Artikkelen er skrevet og publisert etter godkjenning fra Kristian Tomren.


433 visninger0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle

Komentáře


bottom of page